M-kakel-Logo

Badrumsrenoveringar

Badrumsrenoveringar

Badrum är en av de mer omfattande delarna att bygga eller renovera. När det gäller VVS och våtrumsklassning är det klokt att välja en totalentreprenör som har expertkunskap inom området. På M Kakel & Bygg AB är vi stolta över att vara certifierade våtrumstekniker med kunskap inom säkert vatten. Vi samarbetar också med BKR, en välrenommerad auktoritet inom användningen av keramiska material både i våtrum och torra utrymmen. Vi ger alltid garantier och utfärdar våtrumsintyg för de arbeten vi utför, vilket är ett bevis på att vårt arbete följer gällande lagar och bestämmelser. Med vår expertis erbjuder vi en helhetslösning som du kan lita på!

När du anlitar oss får du följande fördelar:

  • Kvalificerad installatör av keramiska material enligt BKR:s riktlinjer för både våtrum och torra utrymmen.
  • Auktoriserad VVS-installatör inom Säker Vatten.
  • En kontaktperson som hanterar ditt projekt oavsett omfattning.
  • En personlig konsult som stöttar dig under hela arbetets gång.
  • Erfarenhet, engagemang och anpassningsförmåga för att förverkliga din vision.

 

Toalettrenoveringar:

Generellt sett är renovering eller nybyggnation av en toalett mindre omfattande än för ett badrum. Men om du som kund saknar kunskap eller är osäker på vilka regler som gäller för att renovera en toalett kan det lätt leda till felaktiga och kostsamma resultat om du försöker göra jobbet själv. Det är här våra kompetenta medarbetare kommer in i bilden. Vi ser till att du får den bästa lösningen för din toalett med säkerhet och till så låg kostnad som möjligt.

Konstruktion:

En badrums- eller toalettrenovering involverar många delar som kräver expertkompetens. Till och med en enkel uppgift som att byta armaturen kräver vanligtvis ingrepp i konstruktionen för att justera vatten- och avloppsanslutningar. Om konstruktionen inte uppfyller de gällande kraven måste detta åtgärdas, det kan innebära uppdatering av ”C/C-avstånd” enligt byggregler eller förstärkning av golv/bjälklag. På 366 Bygg och Teknik AB är vi inte bara skickliga hantverkare utan även din personliga konsult under hela arbetets gång. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge förslag på förbättringar som kanske annars inte skulle upptäckas.

M-kakel-Logo-W

Offert förfrågan!